From the Principal’s Desk

Warm, sincere greetings to everyone connected to and/or interested in this iconic institution, UITENHAGE HIGH SCHOOL.

Ons geliefde skool spog met ‘n besonder trotse geskiedenis, gebaseer op die opofferinge, professionalisme en toewyding van ons voorgangers. Hierdie stewige fondasie stel die huidige rolspelers in staat om steeds die voorsiening van “uitnemende onderwys” na te streef. Die leerders wat die gange van Uitenhage Hoërskool bewandel word steeds met die nodige kennis en vaardighede toegerus om die eise van ons moderne samelewing te kan hanteer en bemeester.

Despite the changing face of our teaching, admin and support staff, the values espoused and practiced by all stakeholders remain unchanged. Key features such as hard work, integrity, loyalty and pride continue to elevate us to greater heights. The challenges posed by our ever-changing environment demand a large dose of adaptability and perseverance. To this end, the enduring culture of showing genuine care and concern for those under our care, remains a high priority.

Hiermee versoek ons die voortgesette ondersteuning van ons oud-leerders, oud-onderwysers, ouers en ander belanghebbendes, ten einde ons verklaarde doelwit van die verskaffing van hoë-kwaliteit onderrig te handhaaf.

PERSEVERANDO VINCIMUS!